Pronájem Vaší nemovitosti

Děkujeme za Vaše rozhodnutí spolupracovat s CALLIDE Realitní kanceláří

  • vlastníte nemovitost a chcete jí prodat?
  • vlastníte nemovitost a chcete jí pronajmout?
  • potřebujete rychle prodat Vaší nemovitost?
  • potřebujete poskytnout okamžitou zálohu?
  • chcete mít on-line kontrolu a zákaznický servis?

Nabízíme Vám exklusivní zákaznický servis. Profesionálně vyškolený makléř si s Vámi domluví termín prohlídky a navrhne varianty pronájmu Vaší nemovitosti.

Mám zájem pronajmout nemovitost

Vyplněním a odesláním výše uvedeného formuláře uděluji výslovný souhlas se zasílám obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři dále výslovně souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je majetkem CALLIDE Net s.r.o, jakož i s tím, že takto poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty obchodním partnerům CALLIDE Net s.r.o. Souhlasím a beru na vědomí, že mou poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, v jakém jsem je poskytnul, a to pro účely poskytnutí nabídky zprostředkování služeb, příležitosti k uzavření smlouvy kupní, nájemní, o převodu práv a povinností spojené s členstvím v bytovém družstvu či jiné obdobné smlouvy nebo dohody, na základě které bych se mohl stát vlastníkem, nájemcem nebo uživatelem nemovitosti. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou, a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.